-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


*

*

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Τα σμυριδωρυχεία ανοίγουν σε μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για την κοινωνία της Ορεινής Νάξου.

Τα σμυριδωρυχεία ανοίγουν σε μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για την κοινωνία της Ορεινής Νάξου.
Το φετινό άνοιγμα των σμυριδωρυχείων για την παραλαβή 7.000 τόνων, γίνεται με τη σκέψη των σμυριδεργατών στραμμένη στην πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη για βιώσιμη συνεταιριστική λύση του σμυριδικού.
Η λύση του σμυριδικού είναι το ζητούμενο εδώ και δεκαετίες. Όλες οι προηγούμενες προσπάθειες υπερεκτίμησαν την οικονομικοτεχνική του πλευρά, υποτιμώντας τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει το σμυριδικό ως κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα, άμεσα συνδεδεμένο με την εγκατάλειψη της Ορεινής Νάξου (Ο.Ν.) όπου η κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της αποτελεί το ζητούμενο.
Η πρόταση του Πάνου Σκουρλέτη δίνει για πρώτη φορά το λόγο στους πραγματικούς εργαζόμενους να αποφασίσουν για το μέλλον τους, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης μελέτης του ΙΓΜΕ που θα είναι διαθέσιμη σε λίγο καιρό. Προτείνεται η σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επιδίωξη το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων των χωριών της Ο.Ν.. Αποβλέπει με τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια των μελλών της, στη σύγχρονη - ασφαλή - περιβαλλοντικά ήπια εκμετάλλευση των σμυριδωρυχείων. Επίσης στην προβολή και ανάδειξη του τοπίου, των μνημείων της ιστορικής διαδρομής της σμύριδας στην κατεύθυνση της τουριστικής αξιοποίησης.
Η εκφρασμένη θέση της Κυβέρνησης για τη μη πώληση των σμυριδωρυχείων σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά η πλήρης παραχώρηση των δικαιωμάτων του δημοσίου σε συνεταιρισμό σμυριδεργατών, για εξόρυξη, κατεργασία, εμπορία σμύριδας, με δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης σε όλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, η παροχή κάθε βοήθειας και τεχνογνωσίας, η παραχώρηση των ιστορικών υποδομών (κτιρίων, εναερίου, εγκαταστάσεων φόρτωσης, σταθμών), ανοίγει μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για την κοινωνία της Ορεινής Νάξου.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘’Ναξία Σμύρις’’ θα είναι ένα πρότυπο σοσιαλιστικό κύτταρο σε μια αποκλεισμένη από την καπιταλιστική ανάπτυξη περιοχή με ρίζες στη συνεργατική και αγωνιστική παράδοση των μελών της και των παλαιών σμυριδεργατών. Είναι ένα αυτόδιαχειριζόμενο μοντέλο όπου τα κέρδη μοιράζονται εν μέρει στους εργαζόμενους και εν μέρει επενδύονται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ο.Ν.
Δε στηρίζεται μόνο στην εξόρυξη της σμύριδας αλλά στην επεξεργασία, παραγωγή τυποποιημένων καινοτόμων προϊόντων, στην εμπορία της στην παγκόσμια αγορά, στην έρευνα νέων προϊόντων, στην οικονομική και διοικητική διαχείριση, στην αποκατάσταση των ιστορικών εγκαταστάσεων και υποδομών, στην ανάληψη οποιουδήποτε προγράμματος, μελέτης, αναπτυξιακού έργου. Επομένως δεν απευθύνεται μόνο στους συσχετιζόμενους μέχρι τώρα με τη σμύριδα (εξορύκτες-ασφαλιζόμενοι) αλλά στην ευρύτερη κοινωνία της Ο.Ν., ανέργους, γυναίκες, νέους, επαγγελματίες των χωριών, ειδικευμένους τεχνίτες, οικοδόμους, επιστήμονες, όσους θέλουν να επαναπατριστούν αξιοποιώντας την εγκαταλειμμένη περιουσία τους ή να προσφέρουν τις γνώσεις τους στο χωριό τους.
Η συνεργατική λύση δεν είναι αντίθετη με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μέχρι τώρα ωφελουμένων. Πρέπει και αυτοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση με εναλλακτικές και μεταβατικές προτάσεις (π.χ. να διεκδικηθεί η μη απαίτηση πρόσθετης ασφάλισης για μέλη του συνεταιρισμού που ασκούν δραστηριότητα με έδρα την Ο.Ν.). Κάθε αντίδραση με σκοπό να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση για το ελάχιστο όφελός τους, καταδικάζει την κοινωνία της Ο.Ν. να συνεχίσει να ζει στην παρακμή. 
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Νάξου με ένα ευρύτερο σχεδιασμό που θα συμμετέχουν περισσότερα Υπουργεία και Οργανισμοί θα επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ανασυγκρότησης της Ορεινής Νάξου που θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές, πολιτιστικές, δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, με κινητήρια δύναμη τη βιώσιμη λύση του σμυριδικού.
Καλούμε τους εργαζόμενους σμυριδωρύκτες, τους ωφελούμενους, τις γυναίκες, τους νέους, τους ανέργους, τους κατοίκους των χωριών να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις-συζητήσεις της πρότασης, να μελετήσουν τις λεπτομέρειες της, να εκτιμήσουν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία, να προτείνουν προσθήκες-αλλαγές που θα την εμπλουτίσουν και να αποφασίσουν τη δημιουργία του Συνεταιρισμού, αναμένοντας τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΓΜΕ για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Νάξος,   01/09/2016

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Η ανασυγκρότηση του ΓΝ -ΚΥ Νάξου βασική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανασυγκρότηση του ΓΝ -ΚΥ Νάξου βασική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ

Κάθε εκδήλωση υποστήριξης της προαγωγής του ευαίσθητου τομέα της υγείας στο νησί μας, αρχικά είναι καλοδεχούμενη.

Δε μπορούμε να παραβλέψουμε όμως, ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Αμφιθέατρο Καμπανέλλη για «Το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου Νάξου» είναι μέρος από το παρελθόν του νοσοκομείου, είτε συμμετέχοντας άμεσα στη διοίκηση του, είτε έμμεσα μέσα από τους πολιτικούς χώρους που αντιπροσώπευσαν με εκλογικές υποψηφιότητες, χώροι που εφάρμοσαν τις πιο καταστροφικές πολιτικές στην Υγεία που έπληξαν και το Γ.Ν. Νάξου.

Ευπρόσδεκτη κάθε ειλικρινής βοήθεια αλλά που ήταν  οι ‘’ανησυχούντες και οι προβληματιζόμενοι’’  όταν:

·         καταργήθηκε η αυτονομία του Νοσοκομείου μας το 2011

·         αποδεκατίστηκε το υπηρετούν προσωπικό με τους νόμους του Λοβέρδου και Γεωργιάδη και ποια έγνοια έδειξαν για την αποκατάστασή του;

·         μετατράπηκε το Νοσοκομείο κύρια σε εισπρακτικό μηχανισμό με την είσπραξη  πεντάευρων;

·         εξαιρέθηκαν από το δικαίωμα στην πρόσβαση στη νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη 10.000 συντοπίτες μας, ανάμεσα στα 2.000.000 ανασφάλιστων πανελλαδικά, θύματα της κρίσης και των πολιτικών που υπηρέτησαν οι ανησυχούντες;

·         ο λογαριασμός των νοσηλίων των ανασφάλιστων στέλνονταν στη Δ.Ο.Υ. για υποχρεωτική είσπραξη;

Είναι όλα αυτά που πρέπει να ανατρέψει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά από τα οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ προτεραιότητα είναι η άμεση και καθολική πρόσβαση κάθε πολίτη στο ΕΣΥ και η κάλυψή του στη φαρμακευτική περίθαλψη, με νόμο που θεσπίστηκε από το Φεβρουάριο του 2016, με αποτέλεσμα κανείς συμπολίτης μας πλέον να μην είναι αποκλεισμένος από τις υπηρεσίες υγείας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα Υγείας, με ενέργειες που έχουν  δρομολογηθεί. Έτσι έχουμε για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια προσλήψεις στο κατεδαφισμένο ΕΣΥ. Μετά από 6 χρόνια ενίσχυση του προϋπολογισμού για την υγεία κατά 750.000 εκατ. ευρώ. Στο Νοσοκομείο μας, ήδη προσλήφθηκαν νέοι γιατροί και έχουν προκηρυχθεί νέες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η απαξίωση του Νοσοκομείου στην κοινωνία της Νάξου και η παραπομπή των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα αρχίζει να αναστρέφεται.

Και αυτά συμβαίνουν μέσα σε συνθήκες κρίσης και φτώχειας, που οι πολιτικές των χώρων τους δημιούργησαν.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ προτεραιότητα είναι η επανίδρυση του Νοσοκομείου μας με δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.  Εφέτος ήδη έχουν επισκεφθεί το Νοσοκομείο μας, εκτός από τους τέσσερεις Κυκλαδίτες  βουλευτές ( Νίκο Μάνιο, Νίκο Συρμαλένιο, Αντώνη Συρίγο, Γιάννη Θεωνά), τρείς υπουργοί  η Όλγα Γεροβασίλη, ο Τάσος Πετρόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης,  ο οποίος έθεσε το βραχυπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα ανασυγκρότησης του.

Οι Έλληνες πολίτες έδωσαν την εμπιστοσύνη τους στον ΣΥΡΙΖΑ, να διαχειριστεί το μέλλον τους και ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα τους προδώσει. Δεν σας ζητούμε να επαναπαυθείτε στο κυβερνητικό προγραμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ζητούμε να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα για το Νοσοκομείο μας, συντονισμένοι με τον αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ, να ξεπεράσει τα μέτρα που μας επιβάλουν εκβιαστικά οι θεσμοί της Ευρώπης και το ΔΝΤ, προς όφελος της κοινωνίας της Νάξου.

Νάξος 25/8/2016

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Η ΟΜ Νάξου του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Δημόσια διοίκηση, εκδημοκρατισμός και αποτελεσματικότητα" 
Η ΟΜ Νάξου του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα : "Δημόσια διοίκηση, εκδημοκρατισμός και αποτελεσματικότητα" με ομιλητές τους Χριστόφορο Βερναρδάκη Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μιχάλη Σπουρδαλάκη Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Ιάκωβος Καμπανέλλης στο δημαρχιακό μέγαρο την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, στις 8.00 μ.μ.

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣΗ Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Νάξου καλεί τους σμυριδεργάτες της ορεινής Νάξου σε συγκέντρωση στο Οικομουσείο Κορώνου τη Κυριακή 17/7/2016 στις 7μ.μ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης θα παρουσιάσει πρόταση  βιώσιμης  λύσης  αξιοποίησης της σμύριδας με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση της  εργασίας των κατοίκων, μέσα από την ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
Θα επακολουθήσει συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των φορέων και των σμυριδεργατών.
 Νάξος,  15/07/2016

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Οι εκδόσεις Γαβριηλίδης και ο 105,4 Μεσόγειος στο Κόκκινο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΠΕΡΙ ΓΚΡΕΚΟΝΩΝ ΣΚΙΑΣ

Οι εκδόσεις Γαβριηλίδης και ο 105,4 Μεσόγειος στο Κόκκινο
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΠΕΡΙ ΓΚΡΕΚΟΝΩΝ ΣΚΙΑΣ
Ηγεμόνες,ησυχία και εξέγερση στον τροικό μεσαίωνα
Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 20.30
Νότος café bar, στη Χώρα Νάξου
Για το βιβλίο θα μιλήσουν
Νίκος  Μανιός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων
Κώστας Αρβανίτης,Δ/ντής 105,5 στο Κόκκινο Αθήνα
Ειρήνη Προμπονά, δημοσιογράφος 105.5 στο Κόκκινο Αθήνα
Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος
του 105,4 Μεσόγειος στο Κόκκινο, Γιάννης Βλαχάκης
Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τη Σόφη Γεωργαντζή

ΠΕΡΙ ΓΚΡΕΚΟΝΩΝ ΣΚΙΑΣ
ΗΓΕΜΟΝΕΣ, ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΈΓΕΡΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΪΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Παραμύθια υπήρχαν πάντα. Η παραμυθία δεν έχει ιστορία –και κάποτε σήμαινε παρηγοριά. Μας παρηγορούσαν παιδιόθεν για να δεχτούμε κάτι που δεν μας άρεσε. Μας παραμυθιάζανε, δηλαδή, για να μας δίνουν να τρώμε το φαΐ μας. Τώρα, ενήλικους μας παραμυθιάζουν όσο μας το παίρνουν. Αυτός είναι ο λόγος

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Απάντηση στη Διαπλοκή και Διαφθορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η λειτουργία του “Μεσόγειος στο Κόκκινο” στη Νάξο.


Η λειτουργία του Ρ/Σ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ στη Νάξο αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τις νησιώτικες κοινωνίες, αφού τους δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στις τοπικές, πανελλαδικές και παγκόσμιες ειδήσεις της αδέσμευτης δημοσιογραφίας. Ο Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ είναι ένα ανοιχτό και πολυφωνικό βήμα παρουσίασης των προβλημάτων μας, ένα εργαστήρι συνάντησης και  δημιουργίας, αξιοποίησης της παράδοσης και του πολιτισμού μας, ένας ευαίσθητος δέκτης και δυνατός πομπός  της νησιωτηκότητας, ένα ραδιόφωνο που συνδέει τα απομονωμένα  νησιά και χωριά μας με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ένα ραδιόφωνο που ενώνει τα 24 νησιά των Κυκλάδων σε μια ενιαία έκφραση και φωνή.
Στα πλαίσια των εγκαινίων του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Μεσόγειος στο Κόκκινο 105,4 FM” πραγματοποίησαν στη Νάξο τριήμερη επίσκεψη η Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος και ο Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, Παναγιώτης Σκούτας.
Την Παρασκευή 3/6 ο Τάσος Πετρόπουλος επισκέφτηκε τον Ο.Α.Ε.Δ., τον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ι.Κ.Α. Νάξου, όπου σε φιλόξενο κλίμα ανέλυσε στους υπαλλήλους το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών της κοινωνικής ασφάλισης.
Το Σάββατο 4/6 συναντήθηκε με το προεδρείο του Σωματείου Σμυριδεργατών, της Ε.Α.Σ. Νάξου και τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Νάξου, όπου συζήτησε ασφαλιστικά θέματα των σμυριδεργατών, των αγροτών και επαγγελματιών αντίστοιχα.
Η Όλγα Γεροβασίλη με τους βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνη Συρίγο και Νίκο Μανιό καθώς τον Τάσο Πετρόπουλο και  Παναγιώτη Σκούτα επισκέφτηκαν, το Γ.Ν.- Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου συζήτησαν διεξοδικά με τον αναπληρωτή διοικητή του Β. Ραπτάκη. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν όλα τα τμήματα και συζήτησαν με τους γιατρούς και τους άλλους εργαζόμενους. Εκτιμήθηκε ότι η στελέχωση του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς.  Όμως η πλήρης στελέχωση και λειτουργία όλων των τμημάτων που αποτελεί την πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη που πρέπει να υπερβαίνει  καθημερινά πολλά γραφειοκρατικά και χρηματοδοτικά εμπόδια.  
Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη επίσης επισκέφτηκε το Ρ/Σ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή Κώστα Αρβανίτη, τους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό και συζήτησαν για το νέο ραδιοφωνικό εγχείρημα του Ρ/Σ ΣΤΟΚΟΚΚΙΝΟ, 105,5 FM στη Νάξο και τις Κυκλάδες.
Την Κυριακή 5/6 πραγματοποιήθηκε από το Ρ/Σ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ εκδήλωση με θέμα “Διαπλοκή, Διαφθορά και ΜΜΕ”, στο αμφιθέατρο “Ι. Καμπανέλλης”, με ομιλητές την Όλγα Γεροβασίλη και τον Κώστα Αρβανίτη. Στην εκδήλωση συμμετείχε και παρενέβη η συντονίστρια των Οικολόγων-Πράσινων Χριστίνα Ευθυμιάτου η οποία τόνισε τη σημαντική για τον τόπο μας απένταξη με νόμο από το ΤΑΙΠΕΔ  των περιοχών Natura και των αρχαιολογικών χώρων κλπ. (Αλυκή, λίμνες του Αγ. Προκοπίου,  Πλάκα, Καλαντός,  Λιβάδι Ηρακλειάς).
Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Όλγας Γεροβασίλη με το Δήμαρχο Μ.Μαργαρίτη και μέλη του Δ.Σ. όπου ενημερώθηκε για διάφορα ανεπίλυτα εδώ και δεκαετίες προβλήματα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η  Όλγα

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ο σταθμός 105,4 FM ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ θα διοργανώσει την Κυριακή 5 /6 συζήτηση με θέμα: Διαπλοκή, Διαφθορά κα Μ.Μ.Ε


Ο σταθμός 105,4 FM ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
θα διοργανώσει την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11:00 πμ,συζήτηση με θέμα: 
Διαπλοκή, Διαφθορά κα Μ.Μ.Ε 
στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλλης, στο δημαρχείο Νάξου με ομιλητές 
την κυβερνητική εκπρόσωπο, Όλγα Γεροβασίλη
τον δημοσιογράφο και διευθυντή του 105,5 Στο Κόκκινο, Κώστα Αρβανίτη και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ακριβοπούλου
Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος του 105,4 Μεσόγειος Στο Κόκκινο, Ρούλα Μπράουν.
105,4 FM ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Το νέο ραδιόφωνο της Νάξου 
Ενημέρωση, μουσική, πολιτισμός
Παρουσίαση 5.6 | St. George Plaza
Σε μια εποχή ύφεσης για την επιβίωση των περιφερειακών Μ.Μ.Ε με τη διαρκή συρρίκνωση και υποβάθμισή τους να αποτελεί πλήγμα για τον κλάδο και την ενημέρωση, η ανάπτυξη του περιφερειακού δικτύου του 105,5 Στο Κόκκινο αποτελεί επιλογή στρατηγικής σημασίας.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε στη Νάξο ένα νέο ραδιόφωνο, ο 105,4 Μεσόγειος Στο Κόκκινο, με στόχο να προβάλλει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας των Κυκλάδων αλλά και όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στόχος όλων των συντελεστών ένα ραδιόφωνο πολυσυλλεκτικό κι εξωστρεφές που φιλοδοξεί να παρέχει έγκυρη ενημέρωση, καλή μουσική και προτάσεις πολιτισμού. Κυρίως όμως ένα ραδιόφωνο που προσβλέπει σε μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στον ακροατή και το μέσο δίνοντας το στίγμα ενός ραδιοφώνου που ακούει και συμμετέχει σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας.Ο νέος σταθμός θα εκπέμπει τόσο με δικό του τοπικό πρόγραμμα, έχοντας ήδη στο δυναμικό του γνωστά ονόματα δημοσιογράφων και παραγωγών της Νάξου, όσο και με αναμετάδοση μέρους του προγράμματος του 105,5 Στο Κόκκινο Αθήνας.
Η επίσημη παρουσίαση του νέου σταθμού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 20:00, στο St. George plaza (πλαζ  Αγ. Γεωργίου Χώρα Νάξου) παρουσία των συντελεστών του και στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσε συναυλία με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, Παναγιώτη Καλαντζόπουλο με ελεύθερη είσοδο. Η βραδια θα κλείσει με dj party από τον μουσικό παραγωγό του 105,4  Μεσόγειος Στο Κόκκινο, Μανώλη Ζευγώλη. 


Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με βασικά χαρακτηριστικά: • την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, • τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού εισφορών και της παροχής σύνταξης, • την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, μιας μεγάλης κατάκτησης κοινωνικής δικαιοσύνης.Απώλεια 3,5 δισ. ευρώ επειδή, από τις πρώτες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις Μητσοτάκη-Σημίτη. Ένα μέρος από τα αποθεματικά (20%-23% αντίστοιχα), τζογάρονταν στο χρηματιστήριο, και χάθηκαν μαζί με την κατάρρευση του.
«Δομημένα» ομόλογα. Περίοδος Καραμανλή. Τα Ταμεία έχασαν συνολικά 8,3 δισ. ευρώ από τα 18,7 δισ. ευρώ που ήταν τότε τα αποθεματικά τους. Και όσα αποθεματικά απέμειναν ληστεύτηκαν με το «κούρεμα» της 12ης Μαρτίου 2012.

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έφερναν νόμους που υπονόμευαν και τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το 2014 τα ελλείμματα των Ταμείων ήταν 2 δισ. ευρώ παρά τις 11 συνεχόμενες οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που είχαν προηγηθεί. Κατάφεραν και να αυξήσουν τα ελλείμματα και να τσακίσουν τις συντάξεις.
Ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με βασικά χαρακτηριστικά:
 την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, 
τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού εισφορών και της παροχής σύνταξης,
την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, μιας μεγάλης κατάκτησης κοινωνικής δικαιοσύνης.
Επιτυγχάνει: 
την εναρμόνιση των κανόνων εισφορών και παροχών μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων
και την εναρμόνιση των κανόνων εισφορών παροχών μεταξύ των ασφαλισμένων των επί μέρους ταμείων.
Στόχος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε η προστασία των μεγάλων εισοδημάτων, στόχος μας είναι η προστασία των μικρομεσαίων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των νέων και των ανέργων. Δουλέψαμε σκληρά για να φέρουμε μια μεταρρύθμιση που συνδυάζει βιωσιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Δώσαμε εθνική μάχη και κερδίσαμε την εθνική σύνταξη. Bασικό εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης που δεν θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές αλλά αποκλειστικά από τη φορολογία για να γίνει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων.

Το νομοσχέδιο προστατεύει απόλυτα την συντριπτική πλειοψηφία και των σημερινών αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων αφού προβλέπει καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για σχεδόν όλες τις συντάξεις ως τα 1000 ευρώ μ.ο εισοδήματος του εργασιακού βίου που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 87% των μισθωτών, το 90% περίπου των αυτοαπασχολούμενων και το 99,4% των αγροτών.
Τα μεικτά εισοδήματα από συντάξεις έως 1300 ευρώ έχουν προστατευθεί πλήρως, δηλαδή το 92,5% των σημερινών συνταξιούχων όπως είχαμε δεσμευτεί και καμία κύρια σύνταξηδενθαπερικοπεί.Προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την αύξηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για την κρίσιμη περίοδο των 5 πρώτων ετών του επαγγελματικού τους βίου. Ενώ για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια οι εισφορές θα καταβάλλονται κατά κύριο λόγο από τους εργοδότες, το 20% και μόνο το 6% από τους εργαζόμενους. Νέοι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα ως 12000 ευρώ θα έχουν χαμηλότερες εισφορές.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...