-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Σε αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο για τα άδεια ταμεία απαντάμε:(1) Ότι ο Φ. Σαχινίδης επίτηδες ανέβαλε προγραμματισμένες φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, ώστε να έρθουν μετά τις εκλογές, όπως:

- Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων, που παρατάθηκαν μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Η πρώτη επεξεργασία που έκανε η ΓΓΠΣ σε δείγμα 12.500 ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έδειξε ότι η συνολική επιβάρυνση των συγκεκριμένων φορολογουμένων είναι υψηλότερη κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Σε μέσα επίπεδα, προκύπτουν αυξημένοι φόροι 560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υποστηρίζουμε ότι έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, διότι με αυτές τις δηλώσεις φορολογούνται ακόμα και αυτοί που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας (αφορολόγητο 5.000 ευρώ), αλλά καταδεικνύουμε το μέγεθος της υποκρισίας τους όσον αφορά την υποτιθέμενη αγωνία τους για την κατάσταση των δημοσίων εσόδων.
- Είσπραξη του απαράδεκτου χαρατσιού της ΔΕΗ
Ο ίδιος ο Σαχινίδης είχε ψηφίσει την επιβολή φόρου ακινήτων μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ για τα έτη 2011 και 2012 (άρθρο 53 ν. 4021/2011 όπως ισχύει, γιατί έχει τροποποιηθεί πολλές φορές), προσδοκώντας την είσπραξη 4.000.000.000 ευρώ.
Για το έτος 2012, σύμφωνα με το νόμο, ο προσδιορισμός του φόρου έπρεπε να γίνει από τη ΔΕΗ εντός του Απριλίου (με ό,τι αυτή είχε στο αρχείο της μέχρι τις 31/3/2012). Συνεπώς, και λόγω του ότι το «χαράτσι» του έτους 2012 καταβάλλεται σε πέντε δόσεις, αυτό έπρεπε να είχε εκδοθεί το αργότερο με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος του Μαΐου, ώστε η 1η δόση να καταβληθεί τον Ιούνιο.
Παρά ταύτα, οι λογαριασμοί του Μαΐου εκδόθηκαν χωρίς να συμπεριλαμβάνουν και το «χαράτσι», όπως ο νόμος προβλέπει. Προφανώς η ΔΕΗ δεν ενήργησε μόνη της αλλά με εντολή άνωθεν, από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. Και αυτό γιατί δεν θέλουν να εμφανισθεί προεκλογικά το «χαράτσι», παρά την αγωνία τους για την πορεία των εσόδων και τη σωτηρία της πατρίδας.
- Έκδοση του ΕΤΑΚ
Το ΕΤΑΚ και η έκτακτη εισφορά έτους 2009 φυσικών προσώπων δεν έχει εκδοθεί για ένα ποσοστό υποχρέων. Ενώ ήταν έτοιμο να αποσταλεί πριν από το Πάσχα από τη ΓΓΠΣ (υπήρχαν και οι σχετικές ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ), ανεβλήθη η αποστολή του, προφανώς με εντολή του υπουργού Οικονομικών.
Αν είχε αποσταλεί κανονικά, τώρα θα εκδιδόταν ο ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2010, στο τέλος του καλοκαιριού ο ΦΑΠ του έτους 2011 και τον Νοέμβριο ο ΦΑΠ του έτους 2012.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό έπρεπε να ακολουθηθεί για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, για να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν σταδιακά τους φόρους, και, δεύτερον και κυριότερον, διότι είναι επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου (που δημιουργείται με την εκκαθάριση των δηλώσεων ΕΤΑΚ και ΦΑΠ). Χωρίς Περιουσιολόγιο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί καμιά φορολογική πολιτική σχετικά με τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, την είσπραξη δημοσίων εσόδων κ.λπ.

(2) Θυμίζουμε στα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1981 τα κατορθώματά τους στο πεδίο της φορολογίας, όπως:
- Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον τομέα της φορολογικής επιβάρυνσης επί του συνολικού εργατικού κόστους (μισθός, συν φόροι, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου), με την επισήμανση ότι οι πολίτες έχασαν μέσα σε έναν χρόνο το ένα τέταρτο των εισοδημάτων τους.
- Αν η Ελλάδα εισέπραττε φορολογικά έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ, θα είχε εισπράξει στα έτη 2000-2009 επιπλέον 86 δις ευρώ.
- Συγκεκριμένα, μόνο την περίοδο 2000-2009 η Ελλάδα προέβη, συγκριτικά με τις υπόλοιπες 27 χώρες, στην τρίτη μεγαλύτερη μείωση των φορολογικών της εσόδων, με μείωση του ποσοστού της κατά -4,1 μονάδες του ΑΕΠ, από 24,1 το έτος 2000 στο 20,0 το έτος 2009.
- Η σύγκριση των φόρων των ελληνικών Νομικών Προσώπων με τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη μάς κατέταξαν το έτος 2008 στην 25η θέση, δηλαδή στην τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ-27.
- Στα «καλά» χρόνια που το ΑΕΠ μεγεθυνόταν με ρυθμούς έως και 5%, τα Νομικά Πρόσωπα πλήρωναν όλο και λιγότερους φόρους. Αυτή η αλήθεια –που δεν ομολογείται από καμία ένωση εργοδοτών– αποτυπώνεται στα μεγέθη που εκδίδει η Eurostat για την περίοδο 2000-2008, καθώς οι φόροι των Νομικών Προσώπων ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνουν μειούμενοι.
Η παρουσίαση, εξάλλου, των απόλυτων μεγεθών των φόρων που πλήρωσαν τα Νομικά Πρόσωπα δείχνει με τον πιο εύληπτο τρόπο ποιοι κέρδισαν στην Ελλάδα τα «καλά» χρόνια της ανάπτυξης και πόσο παραπλανητική είναι η διαρκής διαμαρτυρία των επιχειρηματιών για την υψηλή φορολογία στη χώρα μας.


ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2004
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ν.Π.
14,348
19,402
5,054
35%
ΦΟΡΟΙ Ν.Π.
4,775
4,713
-0,062
-2%
Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ποσά σε εκατ. ευρώ
Δηλαδή, στα χρόνια πριν από την κρίση, τα φορολογητέα κέρδη αυξήθηκαν κατά 5 δις και οι φόροι μειώθηκαν. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των μειώσεων των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων που ξεκίνησε η ΝΔ το 2002 και συνεχίζει πλέον το ΠΑΣΟΚ (και θα συνεχίσει και η επόμενη κυβέρνηση, σύμφωνα με τις διαρροές του Υπουργείου Οικονομικών και τη θέληση των ενώσεων των εργοδοτών).

Τέλος, απαντάμε σε όλους τους τόνους ότι η σύλληψη της φοροδιαφυγής είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά το είπαν και οι Γερμανοί εφοριακοί υπάλληλοι που αρνήθηκαν να έρθουν στην Ελλάδα και οι οποίοι σε επιστολή τους αναφέρουν ότι το Γερμανικό Συνδικάτο Εφοριακών (DSTG) απορρίπτει την προγραμματισμένη αποστολή 160 εφοριακών στην Ελλάδα, γιατί θεωρεί ότι: «η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα γνώσης σχετικά την εκτέλεση της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά υστερεί σε ότι αφορά την πολιτική βούληση για αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις φορολογικών νόμων, για εισπράξεις φόρων και προπάντων για κατακρατήσεις φόρων και αποτροπή και πάταξη της φοροδιαφυγής».

«Ξεχάστε το “Grexit”, θα δούμε ένα “Grashall Plan” για την Ελλάδα»
O Matthew Lynn, ιδρυτής του Strategy Economics του Λονδίνου, είπε σήμερα στο CNBC ότι: «Η Γερμανία θα συνειδητοποιήσει τα ρίσκα που εμπεριέχονται, θα φάει τις λέξεις και θα εμφανιστεί με ένα τεράστιο πακέτο χρηματοδότησης. Αντί για το “Grexit”, θα δούμε το “Grashall Plan” –ως ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα που θα αντικαταστήσει τις φωνές– για να σηκώσει την οικονομία και να κρατήσει το τρέκλισμα του ευρώ για τα επόμενα δυο χρόνια τουλάχιστον». Ένας αυξανόμενος αριθμός από παρατηρητές της αγοράς πιστεύει ότι η έξοδος της Ελλάδας από την ενιαία νομισματική ζώνη είναι τώρα μια πραγματική προοπτική και ότι η Ελλάδα ρισκάρει να χάσει την χρηματοδότηση της ΕΕ και του ΔΝΤ, εκτός και αν μείνει πιστή στους όρους που της έχουν επιβληθεί.
«Το ρευστό για να πληρωθούν οι κάτοχοι ομολόγων δεν πρόκειται να είναι εκεί. Η αστυνομία και οι στρατιώτες δεν πρόκειται να πάρουν τους μισθούς τους. Χωρίς την επόμενη δόση της χρηματοδότησης, η Ελλάδα πρόκειται με πραγματικούς όρους να καταρρεύσει», συνεχίζει ο Lynn, ο οποίος περιμένει οι Έλληνες ψηφοφόροι να απορρίψουν την λιτότητα για δεύτερη φορά στις εκλογές του επόμενου μήνα. Το μήνυμα από το Βερολίνο είναι αρκετά καθαρό, με τους ανώτερους αξιωματούχους να λένε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν θα αφήσει την Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ, σύμφωνα με τον Lynn.
«Ένα Grexit είναι μακριά από το να είναι σίγουρο. Οι Γερμανοί μιλάνε σκληρά. Όταν όμως [η Ελλάδα] έρθει στην κατάρρευση, θα πεταρίσουν και θα δώσουν μια βοήθεια τύπου Marshall για να κρατήσουν την Ελλάδα στο ευρώ […] Την Τρίτη μάθαμε ότι η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 6,2. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...