-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Η Επιτροπή Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε την ακόλουθη Επιστολή στον κόσμο του Τουρισμού

 
Ο Τουρισμός είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Η αδιαφορία, η αστοχία και η αναποτελεσματικότητα της τουριστικής πολιτικής των κυβερνήσεων της τελευταίας 20ετίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και η ανυπαρξία σχεδιασμού για σοβαρή διαχείριση κρίσεων, οδήγησαν σταδιακά σε μια βαθειά μεσοπρόθεσμη κρίση, που εκδηλώθηκε από το 2008 και συνεχώς βαθαίνει. Η ΚΡΙΣΗ ΑΥΤΉ, και που οφείλεται όχι μόνο στην τρέχουσα παγκόσμια οικονομική ύφεση και τις παρενέργειές της στον παγκόσμιο Τουρισμό, αλλά και στις πάγιες διαρθρωτικές αδυναμίες του Ελληνικού Τουρισμού, που .παρά την σημαντική ανάπτυξή του, δεν κατέστη δυνατό να θεραπευτούν, αφού ποτέ κάτι τέτοιο δεν επιδιώχθηκε προγραμματισμένα και συστηματικά.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον Τουριστικό Τομέα, λόγω της σημαντικής συμμετοχής του στο ΑΕΠ της Χώρας και στα επίπεδα Απασχόλησης , έχει καταρτίσει ένα επεξεργασμένο σχέδιο, για:

* Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αρνητική εικόνα και την αξιοπιστία στις παραδοσιακές και νέες αγορές του Ελληνικού Τουρισμού, μέσω της σταθερής προβολής των θετικών στοιχείων και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας μας, ώστε, το συντομότερο, να οδηγηθούμε στη δημιουργία, στους δυνητικούς επισκέπτες μας, μιας εικόνας σταθερού, ασφαλούς και, κυρίως ελκυστικού προορισμού. Η αναστροφή του ψυχολογικού κλίματος και η διάψευση των μύθων για την κατάσταση της Χώρας, θα επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια και σχεδιασμό, που θα δρομολογηθεί από την επομένη των εκλογών της 17 Ιούνη.

* Στην συντονισμένη αυτή προσπάθεια επιδιώκουμε να ενταχθούν και οι δράσεις επικοινωνίας όλων των συλλογικών φορέων του Τουρισμού ( όπως οι ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΓΕΠΟΕΤ, HAPCO, ΣΕΕΔΔΕ, ΠΟΕΕ&ΥΤΕ κλπ ) ώστε να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται σταδιακά, προβλήματα, όπως η διαφαινόμενη μειωμένη ζήτηση της τρέχουσας τουριστικής περιόδου αλλά και η ομαλοποίηση της τουριστικής περιόδου του 2013, μέσα από συναντίληψη και κοινή δράση.

* Η όλη αυτή προσπάθεια, που –στις παρούσες συνθήκες- δεν νοείται παρά ως ενιαία και συλλογική, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει από τους σταθερούς στόχους της επικοινωνιακής στρατηγικής στον Τουρισμό, που δεν μπορεί να είναι παρά η προβολή του κύριου συγκριτικού πλεονεκτήματος της Χώρας, δηλαδή του πολιτισμού της και των πολιτιστικών της πόρων και αξιών, μαζί με

τα άλλα συγκριτικά της πλεονεκτήματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλέον και σημαντικότατες υποδομές) και ταυτόχρονα η προβολή των δυνατοτήτων για επιμήκυνση της συρρικνωμένης πλέον τουριστικής περιόδου, με ταυτόχρονο σχεδιασμό και για την προσφορά αντίστοιχων άρτιων εναλλακτικών προϊόντων στις αγορές του Ελληνικού Τουρισμού

Συγχρόνως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει σε νέες βάσεις την τουριστική ανάπτυξη, προτάσσοντας την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ως κυρίαρχου –μεταξύ άλλων- τουριστικού πόρου, με δύο άξονες :

* Την ανασύνταξη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, ώστε ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος να διαμορφωθούν συνθήκες διαφάνειας και σταθερότητας για τις τουριστικές επενδύσεις και

* Την πλήρη αναθεώρηση των κινήτρων και προϋποθέσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε οι οικονομικοί πόροι να διοχετεύονται αποκλειστικά σε μη συμβατικές μορφές επενδύσεων, με συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της συνολικής τουριστικής προσφοράς των προορισμών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της παρέμβασής μας αυτής είναι η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του Τουρισμού και στην πλούσια εμπειρία τους.

Ο Τουρισμός μπορεί να γίνει ένας από τους βασικούς πρεσβευτές της χώρας για την μεταστροφή του αρνητικού κλίματος σε όλο τον κόσμο.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, ότι, για τη χώρα μας και παρά την ανευθυνότητα που δείχνουν δυνάμεις του χτες δηλητηριάζοντας το κλίμα με φοβικές αναφορές(πχ επιστροφή στη δραχμή) για εκλογικές σκοπιμότητες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα προωθήσει κλίμα συνεννόησης και σταθερότητας σε όφελος όλων των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο.

Ο κόσμος του Τουρισμού έχει σοβαρούς λόγους υπερψήφισης των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτός θα εγγυηθεί, με πράξεις και όχι με λόγια, μια ολοκληρωμένη προγραμματισμένη ορθολογική ανάπτυξη του τομέα προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, των επαγγελματιών του τουρισμού και των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ανάπτυξη που θα στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου συμπεριλαμβάνοντας όλες τις μορφές χειμερινού και εναλλακτικού τουρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...