-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

2009-2012: Από την κρίση στη... στάση εμπορίου


Έρευνα της ΕΣΕΕ στο εμπόριο για την περίοδο 2009-12 καταγράφει πτώση 29,7% στην απασχόληση, 53,8% στα κέρδη και 66% στον τζίρο. Τον τελευταίο χρόνο, η μείωση του τζίρου φτάνει το 53,4%, που ισοδυναμεί με ακινησία της αγοράς

Ζούντα Αντιγόνη
Σημαντικές μειώσεις στον κύκλο εργασιών, στην κερδοφορία και στην απασχόληση των εμπορικών επιχειρήσεων, κατά την περίοδο 2009-2012, καταγράφει σχετική έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ενώ και οι προβλέψεις για τους αντίστοιχους δείκτες μόνο του τρέχοντος έτους είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες.

Μόνο το 2012 εκτιμάται πτώση στην απασχόληση 14,2% και στον τζίρο 53,4%
Στην τετραετία η μείωση της απασχόλησης ανέρχεται σε 29,7%, του κύκλου εργασιών σε 66% και των κερδών σε 53,8%, ενώ μόνο το 2012 τα ποσοστά της πτώσης αναμένεται να ανέλθουν σε 14,2%, 53,4% και 9,8%, αντίστοιχα.
Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τον τραπεζικό δανεισμό συνιστούν τον ορισμό της υπερχρεωμένης επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΣΕΕ με το Ινστιτούτο της -ΙΝΕΜΥ- σε εξαμηνιαία βάση, έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων (μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες, μεγάλες) χονδρικού και

λιανικού εμπορίου στο σύνολο της χώρας.
Συγκεκριμένα, με βάση την έρευνα:
- Ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος κατά 53,4%, σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά η πτώση κατά την περίοδο 2009-2012 εκτιμάται σε 66%. Στο χονδρικό εμπόριο η μείωση την περίοδο 2011-2012 εκτιμάται σε 68%, στο λιανικό σε 17,4%, ενώ στην τετραετία ανέρχεται σε -75% και -44,2%, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών ανερχόταν το 2009 σε 425.294,38 ευρώ, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει μόλις σε 144.507,86 ευρώ.
- Η κερδοφορία των επιχειρήσεων του εμπορίου προβλέπεται ότι θα μειωθεί φέτος κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά η πτώση την περίοδο 2009-2012 εκτιμάται σε 53,8%. Ο μέσος όρος της κερδοφορίας το 2009 ανερχόταν σε 49.212,51 ευρώ, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει σε 22.729,96 ευρώ.
- Η απασχόληση στις εμπορικές επιχειρήσεις αναμένεται φέτος να μειωθεί κατά 14,2%, σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά στην τετραετία 2009-2012 η μείωση εκτιμάται σε 29,7%. Όπως αναφέρεται, ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) ανερχόταν το 2009 σε 3,67 απασχολούμενους, ενώ το 2012 σε 2,58 απασχολούμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφονται μικρότερες απώλειες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (με 20 και πλέον εργαζόμενους).

Θηλιά ο δανεισμός

Επιπλέον και σε αυτή την έρευνα επιβεβαιώνεται η αδυναμία των εμπορικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν, αφού μόλις το 27% του δείγματος έχει λάβει τραπεζικό δάνειο. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι). Από τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει κάποιο δάνειο από τράπεζες, ο μέσος όρος ύψος δανείου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-1 εργαζόμενοι) είναι 88.756,00 ευρώ, για τις μικρές (2-9 εργαζόμενοι) 107.471,00 ευρώ, για τις μικρομεσαίες (10-19 εργαζόμενοι) 557.058,00 ευρώ, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (20 εργαζόμενοι και άνω) 2.378.571,43 ευρώ. Για το σύνολο του εμπορίου, ο μέσος όρος ύψους δανείου επιχείρησης ανέρχεται στα 145.495,29 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης νόμου - ρύθμισης για την υπερχρεωμένη επιχείρηση, αντίστοιχου με εκείνου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, με πρωταρχικό στόχο την αποφυγή της οικονομικής βίας και των ποινικών διώξεων. Στη ρύθμιση αυτή, σημειώνει, πρέπει να μπορεί να μετέχει κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων και όσων έχουν οφειλές προς το ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας).

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=703547

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...