-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Νάξου καταγγέλλει τη προσπάθεια της τρόικας εσωτερικού να κλείσει στο τέλος του 2014 τα σμυριδωρυχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΧΕΙ Η ΤΡΙΚΟΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  ΟΧΙ ΤΑ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΝΑΞΟΥ

Η Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Νάξου καταγγέλλει τη προσπάθεια της τρόικας εσωτερικού να κλείσει στο τέλος του 2014 τα σμυριδωρυχεία με την αιφνιδιαστική προσθήκη ενός άρθρου (12) στο σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».
Αφού δεν μπόρεσαν να λύσουν το Σμυριδικό οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν τώρα με τη βοήθεια της ΔΗΜΑΡ να  το καταργήσουν.
Λογαριάζουν όμως χωρίς το λαό που θα τους  καταργήσει πολύ πριν το 2014.
Η κυβέρνηση προσπαθώντας να εφαρμόσει τις επιλογές του Μνημονίου  σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης, ακόμα και κάτω από τη γη, οδηγεί τον άγονο, αποκλεισμένο και χωρίς άλλους πόρους ζωής, χώρο της Ορεινής Νάξου, σε απόγνωση. Σαν τριμελές  στρατοδικείο  καταδικάζει ολόκληρη τη κοινωνία της ορεινής Νάξου σε θάνατο. Από τα λίγα μεροκάματα των κατοίκων στα σμυριδωρυχεία που τους εξασφάλιζαν την ασφάλισή τους και ένα μικρό εισόδημα, σήμερα τους οδηγούν στη μόνιμη ανεργία, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς το επίδομα ανεργίας, χωρίς προοπτική εξεύρεσης άλλης εργασίας.
Επιζητούν το κλείσιμο των σμυριδωρυχείων το 2014 ώστε να  ανοίξει σε δεύτερη φάση ο δρόμος του ξεπουλήματος τους. Απαγκιστρώνοντας τους σμυριδεργάτες από τα ορυχεία, καταργώντας τα εξορυκτικά δικαιώματα των κατοίκων,  σκοπεύουν να τα πουλήσουν καθαρά χωρίς χρέη και υποθήκες.  
Εξυπηρετούνται  επίσης οι ντόπιοι πολιτικοί φίλοι του υπουργού Βρούτση αφού στο άρθρο 12 γίνεται αποδοχή του αιτήματος τους για ελεύθερη εμπορία της σμύριδας.
 Σκοπός τους είναι να χαρίσουν τα κοιτάσματα της σμύριδας σε δήθεν επενδυτές όπως και
τον υπόλοιπο ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Να παραδώσουν τους κατοίκους της ορεινής Νάξου, εξαθλιωμένους, χωρίς εργατικά δικαιώματα, με εξευτελιστικά μεροκάματα, κινεζοποιημένους,  στους επενδυτές για εκμετάλλευση.
Καλούμε τους σμυριδεργάτες να απορρίψουν τις κυβερνητικές υποσχέσεις, τις τακτικές που σκοπεύουν να τους διχάσουν, να απαντήσουν ενωμένοι σήμερα κιόλας με αγωνιστικές κινητοποιήσεις ώστε να αποσυρθεί το άρθρο 12 από το νομοσχέδιο. Μόνο ο αγώνας θα ανατρέψει τα σχέδια της Τρόικας και των Μνημονίων για τα σμυριδωρυχεία και για τη Νάξο.
 Καλούμε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους, όλους τους Ναξιώτες, εργαζόμενους και επαγγελματίες, να σταθούν αλληλέγγυοι στους σμυριδεργάτες γιατί το κλείσιμο των ορυχείων θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις  στη κοινωνία και την οικονομία της του Νησιού μας.
Συνεχίζοντας την μέχρι τώρα υποστήριξη των σμυριδεργατών, η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές μας ο Μανόλης Γλέζος, ο Νίκος Συρμαλένιος και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα και έξω από τη Βουλή θα δώσουν τον αγώνα για την απόσυρση ή τη καταψήφιση του άρθρου 12.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια του προγράμματος ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας μελετά την βιώσιμη λύση της αξιοποίησης της σμύριδας ως εθνικού πλούτου με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση της εργασίας των κατοίκων.
                                                                                               Νάξος,  06/12/2012                                                                              
  
Άρθρο 12: Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας
1. Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
β. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας, το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β’ Ποιότητα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.
Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον αγοραστή. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με ίδια μέσα και ίδιες δαπάνες από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα είτε άμεσα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους, είτε εντός έξι (6) μηνών, εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.
Εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω προθεσμιών, υποχρεούται να καταβάλει φύλακτρα για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της οικείας προθεσμίας παραλαβής και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά.
2. Η μεταφορά της Ναξίας σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).
3. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται το Κεφάλαιο Ε – Πώλησις Σμύριδος (άρθρα 33-39) του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 408 αναδημ. Α΄ 429) και οι κωδικοποιούμενες με το καταργούμενο κεφάλαιο διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό θέματα, που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση. Για τα έτη 2013 και 2014 οι ποσότητες σμύριδας που θα εξορυχθούν και κατ’ επέκταση το σμυριδεργατικό δικαίωμα που αναλογεί σε αυτές, θα καλυφθούν αποκλειστικά από τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από τις πωλήσεις σμύριδας του προηγούμενου έτους και εγγράφονται στον ΚΑΕ 2419

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...