-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Ολο το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης Οπως εγκρίθηκε από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές- Εδω όλο το νομοσχέδιο

Το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης, η συζήτηση του οποίου διεκόπη τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την αποχώρηση της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού, εγκρίθηκε από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Βασικό στοιχείο του παράλληλου προγράμματος, είναι η καθολική πρόσβαση των ανασφαλίστων σε υπηρεσίες υγείας (σελίδες 43 – 45 του σχετικού νομοσχεδίου) 

 Ενδεικτικά μερικά από τα μέτρα: 

1. 2,5 εκ. ανασφάλιστοι αποκτούν πρόσβαση στην Δημόσια Υγεία, στην συνταγογράφηση και σε εργαστηριακή παρακολούθηση

2. Διευκολύνονται οι προσλήψεις προσωπικού, επιταχύνοντας τις κρίσεις γιατρών

3. Δίνονται κίνητρα προσέλκυσης προσωπικού σε δυσπρόσιτες περιοχές, με μπόνους, μοριοδότηση και προσφορά κοινωνικού επιδόματος σε γιατρούς διατεθειμένους να καλύψουν κενές θέσεις

4. Ενισχύεται το ΕΚΑΒ, αφού πέρα από την επίλυση εργασιακών θεμάτων, δημιουργείται μητρώο ασθενοφόρων, νομοθετώντας επίπεδα ασφάλειας όσον
αφορά τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους

5. Ενισχύονται τα δικαιώματα των ασθενών με γραφεία Προστασίας

6. Ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση περιστατικών χειρουργείου, μέσα από ένα διαφανές και καινοτόμο σύστημα με λίστες 

7. Διευκολύνεται η έναρξη Ειδικότητας στη χώρα, για να σταματήσει το τεράστιο κύμα ιατρικής μετανάστευσης των νέων εξαιρετικών επιστημόνων μας

8. Εξισώνονται μισθολογικά και βαθμολογικά οι γιατροί των πρώην πολυϊατρείων του ΕΟΠΠΥ – ΠΕΔΥ, με τους γιατρούς του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη συνεισφορά τους

9. Ξεκινά τη λειτουργία του το επί χρόνια ανενεργό αλλά υπερσύγχρονο νοσοκομείο Σαντορίνης, που επιχειρήθηκε να πουληθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Έτσι αποφορτίζεται μερικώς και το ήδη βεβαρημένο ΕΣΥ.

10. Συνεχίζονται τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

11. Δημιουργούνται τα Κέντρα Κοινότητας ως το καλοκαίρι, σε όλη την Ελλάδα, με 2000 εξειδικευμένα στελέχη – νέους εργαζόμενους, που θα αποτελέσουν αισθητήρες της κοινωνίας, αφού μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κάθε πολίτης που θα πηγαίνει εκεί, θα έχει πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα εργασίας, σεμινάρια, απαιτήσεις εργασίας, ψυχολογική και οικογενειακή στήριξη

12. Αναμορφώνεται ο Καλλικράτης μέσω της Σύσταση ειδικής Επιτροπής, επιφορτισμένης με την καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου

13. Επανέρχεται η ενισχυτική διδασκαλία και επεκτείνετε σε κέντρα κράτησης, ιδρύματα κτλ

14. Καταργούνται τα μαθητοδικεία

15. Ρυθμίζονται εκκρεμότητες, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

16. Ισχυροποιείται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ανοίγει τις πόρτες του σε όσους θέλουν να σπουδάσουν

17. Επιλύονται εργασιακά και λειτουργικά ζητήματα των Α.Ε.Ι.

18. Δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνους, νέους επιστήμονες κ.α

19. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης από τους ΟΤΑ τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

20. Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών δήμων

21. Αποσαφηνίζεται το ισχύον πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

22. Εγκαθιδρύεται νέο σύστημα διασύνδεσης των δημοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, το οποίο μάλιστα, ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου

23. Διευρύνεται η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στη μεταφορά, τη διαλογή, την επιστασία, την καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης των μέσων καθαριότητας.

24. Stop στις ιδιωτικές εταιρίες - προσλήψεις μέσω των δημοτικών τελών... 


Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το σύνολο του σχετικού φακέλου.

Το νομοσχέδιο:       

Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις

Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής.pdf

Τροπολογίες

 • Αρ. Τροπολογίας: 181/2 10.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους οδηγούς ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 182/3 10.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 183/4 10.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Προαγωγή μητρικού θηλασμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 184/5 10.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων διά βίου μάθησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 185/6 10.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 190/10 11.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 205/25 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων-Αντικυθήρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 206/26 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: (α) Τον μηχανισμό Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και (β) Εξουσιοδοτικές διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 208/28 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Επανακαθορισμός της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων
 • Αρ. Τροπολογίας: 209/29 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 210/30 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 σχετικά με την δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 214/34 12.2.2016 Αρχείο: .pdfΠεριγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...