-- -" Προκειμένου να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως φορέας ηγεμονίας των δικών μας αντιλήψεων, πρακτικών, αρχών και αξιών ζωής, θα πρέπει να παραμείνει σε επαφή με την κυβέρνηση αλλά αυτόνομος από το κράτος, ώστε να μπορεί να επιτελεί να ελέγχει, να διορθώνει και να υποδεικνύει. " -
-- * Εμείς εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και τον τρόπο ζωής τους. * -


Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ο ΑΔΜΗΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ! - ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ !Η κυβέρνηση φέρνει προς συζήτηση αυτή την εβδοµάδα το νοµοσχέδιο για
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
Στοχεύουν µέσα από διαδικασίες εξπρές να ξεπουλήσουν µέσα σε λίγες
µέρες Στρατηγική Εθνική υποδοµή, που στήθηκε µετά από θυσίες δεκαετιών
του ελληνικού λαού!
Το δίκτυο µεταφοράς εκπροσωπεί ένα ανυπολόγιστο κεφάλαιο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήµατος της
Ελλάδας, µια τεράστια .ηµόσια Περιουσία, µε τρέχουσα εµπορική αξία 8 δις €,
- Στρατηγική εθνική υποδοµή θεµέλιο της εθνικής άµυνας και ασφάλειας
της χώρας.

- Στρατηγική εθνική υποδοµή, για την οικονοµική και παραγωγική ανάπτυ-
ξη της χώρας.

- Στρατηγική εθνική υποδοµή για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας
του Ελληνικού Λαού.

 Η κυβέρνηση προχωράει στην εκποίηση του ΑΔΜΗΕ, σαν «πιλότο» για το
ξεπούληµα της υπόλοιπης ΔΕΗ (Ορυχεία, Εργοστάσια, Δίκτυα Διανοµής)
 Η Goldman Sachs καθόρισε ήδη από 16/10 το µάξιµουµ της αγοραίας τιµής
για τον ΑΔΜΗΕ: Από 1,5 δις € επίσηµη αξία παγίων, υποτιµάται χρηµατιστηριακά
στα 700 εκ. €, για να ξεπουληθεί το πολύ 300-320 εκ. €!!
 Οι εργαζόµενοι στον ΑΔΜΗΕ δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό το
πλιάτσικο της ιδιωτικής κερδοσκοπίας στην επιχείρησή τους! Έχουν όµως να
χάσουν τα πάντα!
 Ο ιδιώτης στρατηγικός επενδυτής ένα µόνο στόχο θα έχει, τη µεγιστοποίηση
του κέρδους. Οι εργαζόµενοι δεν θα αντιµετωπίζονται ως άνθρωποι, αλλά ως
κόστος που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Έτσι θα προσπαθήσει, αξιοποιώντας
το νοµικό οπλοστάσιο των µνηµονίων, που καταλύει κάθε έννοια συλλογικής
σύµβασης, να επιβάλει και στην εταιρεία εργασιακό µεσαίωνα.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει µε όλες του τις δυνάµεις τη συγκρότηση, µε πυρή-
να τους εργαζόµενους του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ, ενός ευρύτατου κοινωνικού
µετώπου που θα υπερασπιστεί τη δηµόσια ιδιοκτησία του ηλεκτρικού συστή-
µατος της χώρας.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι και θα παραµείνει περιουσία του ελληνικού λαού!
Ο ΣYΡΙΖΑ καλεί την συγκυβέρνηση να αποσύρει αµέσως το Σ/Ν για την
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Προειδοποιούµε την µνηµονιακή συγκυβέρνηση ότι δεν έχει κανένα
δικαίωµα να εκχωρήσει σε ιδιώτες τις Στρατηγικές Εθνικές Υποδοµές και να
ξεπουλήσει τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ.
Τονίζουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να
αναγνωρίσουµε τετελεσµένα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται να ακυρώσει όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί η
ενέργεια είναι .ηµόσιο και Κοινωνικό Αγαθό και ανήκει στον Ελληνικό Λαό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...